Definicija brzine

Pod brzinom u antropomotoričkom smislu, podrazumeva se sposobnost, svojstvo ili osobina čoveka da izvrši motoričku aktivnost u minimalnom vremenu u datim uslovima. Brzina je kao bazična motorička sposobnost dominantna u mnogim sportovima: atletika sprinterska trčanja, brzo klizanje, plivanje na 50-100 m i dr.

Advertisements

Akciona podela snage

– Statička snaga je sposobnost zadržavanja veće izometrijske kontrakcije mišića kojom se telo održava u odredjenom perijodu.

– Repetitivna snaga, sposobnost razvoja mišićnih sila koje omogućavaju ponavljanje nekih jednostavnih pokreta vezanih za podizanje ili pomeranje težine tereta ili tela, odnosno sposobnost repetitivnog pokretanja tereta ili tela, sa savladavanjem otpora izotoničnih kontrakcijama mišića.

– Eksplozivna snaga se definiše kao sposobnost kratkotrajne maksimalne mobilizacije mišićnih sila radi ubrzanja kretanja tela.

Podela snage

Dva su osnovna načina podele snage: Akcioni i Topološki.

Po akcionom kriterijumu podele izdvojene su: statička sila, repetitivna snaga i eksplozivna snaga. Po topološkom kriterijumu podele izdvojeni su: faktor snage ruku, faktor snage trupa i faktor snage nogu i to statičkog, repetitivnog i eksplozivnog karaktera.

Definicija snage

Snaga je bazična motorička sposobnost koja je privlačila pažnju stručnjaka i naučnika više nego ijedna druga motorička sposobnost. Ni jedan pokret ne može da se izvede bez udela nekog od oblika snage. Da bi se ispoljio bilo koji oblik snage, potrebno je mišićno naprezanje, odnosno aktiviranje motornih jedinica.